KONTAKT

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE - VETERINA BEOGRAD
Bulevar despota Stefana 119, Beograd
tel.011 276 43 66
fax. 011 329 27 70

Direktor
tel. 011 2751 344

Finansije
tel. 011 412 43 72

Služba komunalne zoohigijene i hitne intervencije
Bulevar despota Stefana 119, Beograd
tel. 011 329-30-99
063 549-161
062 80-90-340

Služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD)
Bulevar despota Stefana 119, Beograd
tel. 011 412 43 72
tel. 062 80 90 334

Hitne pomoć za životinje
tel. 062 80 90 333

Sve informacije o izgubljenim i  nestalim životinjama, kao i o udomljavanju životinja
tel. 011 275 97 85 (od 7:30-15:30h)

Prihvatilište Rakovica (centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse)
Slavka Miljkovića bb, Beograd
tel. 011 412 60 58 (od 15-16h) - za sve informacije o životinjama koje su na programu za sterilizaciju

Karantin za pse Ovča
Ovčanski put 42
tel. 011 332 22 91

Prihvatilište Kovilovo
Vojna bašta, opština Palilula.