Prihvatilište Rakovica

PRIHVATILIŠTE RAKOVICA

Slavka Miljkovića bb, Beograd
tel. 011 412 60 58

     062 412 436

 Pogledajte mapu
Mapa

   

Prihvatilište u Rakovici predstavlja centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse.Prihvatilište u Rakovici je ulazno prihvatilište za sve napuštene pse koji nisu prošli Program.U Prihvatilištu u Rakovici uhvaćene životinje podvrgavaju se veterinarskom pregledu i trijaži, sterilizaciji i postoperativnom tretmanu, trajnom obeležavanju i vakcinaciji.

 Ovo prihvatilište čine savremeni predoperativni i postoperativni blokovi: prijemna ambulanta, operaciona sala u kojoj se vrši sterilizacija, labaratorija, kupatilo za pse, magacini, posebne prostorije za pripremu hrane, boksovi za pse i edukacioni centar.

U edukacionom centru postoje sale za predavanja i prezentacije, kao i prostorije u kojima doktor veterinarske medicine  može prikazati psa - predvidjenog za moguće usvajanje i tom prilikom  dati zainteresovanima sve potrebne informacije i o psu kao i o načinu držanja i odgajanja pasa.

U prihvatilištu su zaposleni: doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari, zoohigijeničari,  portiri, vozači, spremačice. Pored zaposlenog osoblja, radnicima  pomažu i  volonteri. Organizovano je stalno dežurstvo stručnog osoblja i portirska služba koja radi u smenama . Posete za građanstvo dozvoljene su od 10 do 12 časova