PRIHVATILIŠTE RAKOVICA

Slavka Miljkovića bb, Beograd
tel. 011 412 60 58

 Pogledajte mapu
Mapa

   

Prihvatilište u Rakovici predstavlja centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse. U prihvatilištu u Rakovici smeštaju se samo zdravi psi. Ovo prihvatilište čine savremeni predoperativni i postoperativni blokovi: prijemna ambulanta, operaciona sala u kojoj se vrši sterilizacija, labaratorija, kupatilo za pse, magacini, posebne prostorije za pripremu hrane, boksovi za pse i edukacioni centar.

U Prihvatilištu u Rakovici uhvaćene životinje podvrgavaju se veterinarskom pregledu i trijaži, sterilizaciji i postoperativnom tretmanu, trajnom obeležavanju i vakcinaciji. Odvajaju se i podvrgavaju zdravstvenom tretmanu jedinke koje se udomljavaju.

U edukacionom centru postoje sale za predavanja i prezentacije, kao i sobe u kojima dreser pasa može prikazati potencijalnog psa-usvojenika i dati informacije o stepenu njegove socijalizacije.

U prihvatilištu su zaposleni: veterinari, veterinarski tehničari, higijeničari, dreser, portiri, vozači, spremačice. Pored zaposlenog osoblja, radnicima higijeničarima pomaže i 4 do 5 volontera. Organizovano je stalno dežurstvo stručnog osoblja i portirska služba koja radi 24 sata dnevno. Posete za građanstvo dozvoljene su od 10 do 12 časova.