Karantin Ovča

KARANTIN OVČA

Ovčanski put 42
tel. 011 332 22 91

 Pogledajte mapu
Mapa

   
 

Prihvatilište u Ovči predstavlja karantinski i izolatorski objekat u kojem se obavlja lečenje i karantiniranje pasa.Nakon rekonstrukcije, uslovi u kojima  borave bolesni psi su kvalitetniji, te će se i period oporavka bolesnih životinja skratiti. Boravak u  ustanovi je u skladu sa postulatima dobre veterinarske prakse. U okviru Karantina Ovča nalaze se: karantin, ambulanta i stacionar.

Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“ odmah po otvaranju prihvatilišta u Rakovici, sprovela je u delo opredeljenje Grada Beograda da problem napuštenih pasa rešava na najhumaniji mogući način, sprovođenjem strategije „bez ubijanja“ i maksimalnim poštovanjem Zakona o dobrobiti životinja. To znači da je najpre odvojila bolesne od zdravih pasa i to tako što je Prihvatilište u Ovči pretvorila u karantin, dok je zbrinjavanje zdravih pasa namenila Prihvatilištu u Rakovici.

 


Renovirani karantin sada ima ojačane boksove i sastoji se iz tri dela - manje prostorije namenjene mačkama i dve veće, namenjene psima. Veterinarska ambulanta sada je zaseban objekat, a rekonstrukcijom je obuhvaćena i hladnjača za odlaganje uginulih vlasničkih i nezbrinutih životinja koje se odatle transportuju do PP "Proteinka"-NA AKCIJE sa sedištem u Somboru.

U prihvatilištu su zaposleni:doktori veterinarske medicine,veterinarski tehničari,zoohigijeničari i portiri.Organizovano je stalno dežurstvo stručnog osoblja i portirska služba koja radi u smenama.