2018. godina

radovi na objektima jkp "vetrina Beograd"

nabavka hrane za pse

nabavka hrane za pse i mačke - stari hleb i pecivo

nabavka električne energije

nabavka pet specijalizovanih vozila

nabavka hrane za pse i mačke partija 3 ponovljen postupak

nabavka goriva

hrana za pse i mačke

usluge fto


                                                  2017. godina

nabavka lekova

nabavka hrane za pse II

nabavka hrane za pse

Nabavka hrane za pse i mačke ii

 

 

 
nabavka lekova

 

 

nabavka hrane za pse i mačke


                                                  2016. godina

trake za vidljivo obeležavanje pasa

nabavka hrane

NABAVKA LEKOVA 2

 

NABAVKA HRANE

NABAVKA LEKOVA

NABAVKA HRANE ZA PSE I MAČKE

 


                                                  2015. godina


Nabavka hrane za pse i mačke
Nabavka hrane za pse oblikovana u 2 partije
NABAVKA HRANE ZA PSE - SALAME - 2015. gidina
 
NABAVKA HRANE ZA PSE - SALAME - 2014. godina
 
NABAVKA HRANE ZA PSE
 
NABAVKA HRANE ZA PSE I MAČKE
 
NABAVKA HRANE ZA PSE
NABAVKA hrane za pse
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
USLUGE FIZICKO - TEHNICKOG OBEZBEDJENJA
 
 
 
 
 

 
2013. godina (arhiva)
Nabavka hrane za pse
 
Nabavka hrane za pse i mačke partija 2
Nabavka hrane za pse i maČke