LAT ĆIR

ЈКП "Ветерина Београд"

ЈКП "Ветерина Београд" је градско предузеће задужено за послове комуналне зоохигијене у Београду. "Ветерина Београд" је под надлежношћу Градског секретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда, који се стара и обезбеђује услове за рад предузећа и прихватилишта за животиње која су у његовом саставу и обавља контролу и стални надзор над њиховим радом. ЈКП "Ветерина Београд" поред послова комуналне зоохигијене у Београду, пружа и хитну помоћ угроженим животињама, обавља прегледе у оквиру ветеринарске клинике и амбуланти. Такође у оквиру предузећа функционише и Служба ДДД, Служба контроле популације паса и мачака на јавним површинама и остало.

Седиште ЈКП "Ветерина Београд" је у улици Булевар деспота Стефана 119 у Београду.

Искуства усвојитеља напуштених паса