LAT ĆIR

Апотека

Ради што ефикаснијег и рационалнијег пословања, формирана је централна апотека Јавно комуналног предузећа „Ветерина Београд“ са свим савременим лековима и препаратима који се дистрибуирају Клиници, Хитној помоћи и амбулантама и прихватилиштима.