Uništavanje osa i stršljenova na Kalemegdanu

Krov Zavoda za zaštitu spomenika Srbije bio je glavno mesto na kojem su rojevi osa i stršljenova formirali svoja mnogobrojna gnezda.

Krov Zavoda za zaštitu spomenika Srbije bio je glavno mesto na kojem su rojevi osa i stršljenova formirali svoja mnogobrojna gnezda.
Služba za DDD (dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju) Veterinarske ustanove “Veterina Beograd” je u subotu 09. 08. 2014. na Kalemegdanu obavila dezinsekciju u cilju uništavanja osa i stršljenova.  Krov Zavoda za zaštitu spomenika Srbije bio je glavno mesto na kojem su rojevi ovih insekata formirali svoja mnogobrojna gnezda.  Kontrola njihovog prisustva na Kalemendanu ukazala je i na druga staništa, pa je ovom prilikom dezinsekcija obuhvatila i te lokacije najvećeg beogradskog parka.

Naša služba DDD se bavi uklanjanjem osa i drugih štetnih insekata i glodara na celoj teritoriji Beograda i to najsavremenijim sredstvima a u skladu sa  HACCP standardima.

Ukoliko imate problema sa insektima, miševima i ostalim napasnicima pozovite Službu komunalne zoohigijene “Veterine Beograd” na telefon 011/3293-099. Mi smo tu da vaš problem efikasno rešimo!

         
Uništavanje osa je obavljeno  najsavremenijim sredstvima, u skladu sa  HACCP standardima.
Uništavanje osa je obavljeno najsavremenijim sredstvima, u skladu sa HACCP standardima.
I druge lokacije na Kalemegdanu su tretirane sredstvima protiv osa i stršljenova.
I druge lokacije na Kalemegdanu su tretirane sredstvima protiv osa i stršljenova.
Ose se uklanjaju iz radnih i stambenih prostorija.
Ose se uklanjaju iz radnih i stambenih prostorija.
         

 

Veterinarska ustanova "Veterina Beograd" je gradska ustanova zadužena za poslove komunalne zoohigijene u Beogradu. "Veterina Beograd" je pod nadležnošću Uprave za poljoprivredu, Gradskog sekretarijata za privredu Grada Beograda, koji se stara i obezbeđuje uslove za rad ustanove i prihvatilišta za životinje koja je u njenom sastavu i vrši kontrolu i stalni nadzor nad njihovim radom.

Sedište Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" je u ulici Bulevar despota Stefana 119 u Beogradu.

 

   SLIKA = 1000 REČI

   TRAŽE IH VLASNICI

   ISKUSTVA USVOJITELJA

   KAKO DA IH ČUVATE (saveti)

 

Kampanja „Najbolji prijatelj“ ima za cilj da građanima život, čiji su sastavni deo i psi, učini bezbednijim, ugodnijim i lepšim. Ovo važi kako za one koji imaju sopstvene pse, tako i za sve ostale građane.

Kampanja „Najbolji prijatelj“ zato je usmerena na buđenje svesti o odgovornom vlasništvu i humane potrebe za pružanjem utočišta psima - usvajanjem.

Pridružite se. Lepo je biti najbolji prijatelj.


detaljnije.....