LAT ĆIR

ЈКП „Ветерина Београд“

Послове комуналне зоохигијене у Београду обавља Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд, под надлежношћу Градског саекретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда који се стара и обезбеђује услове за предузеће и прихватилишта за животиње, која су у његовом саставу и обавља контролу и стални надзор над њиховим радом.

Делатност

Основна делатност Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ је дефинисана шифром 7500 - Ветеринарска делатност.

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене у складу са Законом о комуналним делатностима.

Историјат

Комунална зоохигијена,чија је сврха брига о здрављу људи и добробити животиња,на подручју Србије први пут је правилима организована још давне 1844.године,где се у одређеним члановима помињу разне забране и наређења,попут оних о забрани бацања лешева угинулих животиња на улице и у близини кућа,па до оних где је допуштено, а где забрањено клање животиња, итд. За време турске власти посебно је стављен акценат на присуство паса у насељеним срединама, с обзиром да су Турци били велики љубитељи паса, поред осталог и јер су им верски прописи забрањивали уништавање паса. Због тога је често било присутно беснило како у Београду тако и у околини. Из тога се може наслутити наслеђе великог броја паса на овим подручјима.

Тек одласком Турака из Београда омогућено је предузимање озбиљних мера против паса луталица.Тако су 1882.године издата Правила за стрводере,односно први пут је формирана служба која је хватала напуштене псе на улицама, а грађани који су хтели да откупе свог пса, плаћали су одређену накнаду за то.Пет година касније, 1887.године, донета су прва Правила псетарине у Београду,према којима је сваки грађанин морао да пријави свог пса и да за њега узме псећу марку.То су такорећи били први кораци уређења области комуналне зоохигијене.

Зграда у којој се данас налази Дирекција ЈКП "Ветерине Београд" изграђена је још 1933.године и у оквиру ње су се тада налазили, поред, у то време најмодернијег објекта за прераду отпадака анималног порекла, и први боксови за смештај напуштених паса, са квалитетно опремљеном службом комуналне зоохигијене, па је то фактички први организовани азил за напуштене псе на територији цела тадашње Краљевине Југославије.

Одлуком Извршног одбора града Београда 1952.године, оснива се Градска ветеринарска станица и то као установа са самосталним финансирањем која је у основи имала уређење области ветерине и првенствено комуналне зоохигијене на територији града.Од 1954.године ветеринари Станице били су овлашћени ветеринарски инспектори за обављање свих послова из области ветерине.

Од тада па до сада станица је доживела бројне промене, проширења, а област ветерине је регулисана оснивањем ветеринарских амбуланти као и градског ветеринарског центра.Од 1992.године по новом закону о здравственој заштити животиња формира се Јавна ветеринарска станица "Београд".


Град Београд је 2009.године преузео Ветеринарску станицу "Београд" на управљање од Републике Србије, тако да од 01.03.2010.године, Ветеринарска станица "Београд" послује под називом Ветеринарска установа "Ветерина Београд" као установа којој су поверени, између осталих ветеринарских послова, и послови комуналне зоохигијене на целокупној територији града Београда.


Данас "Ветерина Београд" на првом месту брине о здрављу и добробити људи и животиња. Ефикасно спроводи политику Града Београда у области зоохигијене.У свом раду "Ветерина Београд" сарађује са стручном јавношћу и другим партнерима, како би дала што боље резултате у пружању помоћи и подршке власницима паса,али и свим Београђанима.Од 2016.године "Ветерина Београд" постала је 13. комунална делатност,односно Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд", над чијим радом непосредну надлежност има Секретаријат за комуналне и стамбене послове Града Београда.

Галерија

ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“ ЈКП „Ветерина Београд“