Aktivnosti koje je od početka 2011. godine preduzeo Grad Beograd u cilju rešavanja problema nevlasničkih pasa

1. Formirana je Specijalna međuresorna komisija za rešavanje problema nevlasničkih pasa

Specijalna međuresorna komisija za rešavanje problema nevlasničkih pasa predstavlja koordinaciono telo koje u skladu sa aktuelnim zakonodavstvom, gradskom Strategijom i odlukama objedinjuje rad različitih sekretarijata, institucija, ustanova i preduzeća pod ingerencijama Grada i neguje konstruktivnu saradnju sa ostalim državnim i drugim institucijama i organizacijama u cilju efikasnog rešenja pitanja nevlasničkih pasa.

2. Beograd je preuzeo nadležnosti od Republike u domenu kontrole odgovornog vlasništva

Grad Beograd preuzeo je sa republičkog nivoa nadležnosti iz oblasti zoohigijene koje se tiču pitanja malih životinja odnosno vlasničkih i nevlasničkih pasa i mačaka kako bi stvorio preduslove da se reši narastao problem nevlasničkih tzv. pasa lutalica.

Bez konkretnih nadležnosti rešavanje ovog pitanja nije bilo moguće. Beograd se suočavao samo sa posledicama, a nije imao nadležnost da rešava uzroke problema.

Važno je napomenuti da Zakon o dobrobiti životinja (članovi 80 i 55) i predviđa prenos ovih nadležnosti na lokalne samouprave, ali je Beograd prvi grad koji je podneo ovakav zahtev.

3. Izrađen je nacrt nove Strategije za rešavanje problema nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji Beograda usklađen sa evropskim standardima i aktuelnim zakonodavstvom

U cilju usaglašavanja sa evropskim standardima i aktuelnim zakonodavstvom formirana je Stručna komisija koja je izradila nacrt nove Strategije za rešavanje pitanja nevlasničkih pasa i mačaka.

Strategija se bazira na kombinovanim principima metoda „bez ubijanja“ (no kill) i CNR („uhvati - čipuj - vakciniši - steriliši - pusti“), obuhvata sveobuhvatnu analizu i načine prevazilaženja problema velikog broja nevlasničkih pasa, podsticaje odgovornom vlasništvu i usvajanju pasa.

4. Usvojen je plan hitnih mera sa akciono operativnim planovima

Sredinom marta gradonačelnik Beograda je usvojio Plan hitnih mera sa akcionim planovima za rešavanje problema nevlasničkih pasa koji, uz ostalo, podrazumeva i sledeće mere:

  1.  Mera stimulacije prve vakcinacije i trajnog obeležavanja vlasničkih pasa:
    A) u akciji „od vrata do vrata“ na području 7 gradskih opština : Barajevo, Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, Sopot, Surčin i Grocka, kao i suburbanim područjima ostalih gradskih opština;
    B) u ambulantama na području 10 gradskih opština: Palilula, Vračar, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Zemun, Čukarica, Zvezdara, Novi Beograd i Rakovica;
  2.  Mera stimulacije sterilizacije vlasničkih pasa na području svih 17 gradskih opština
  3. Mera nastavka saradnje sa Fakultetom veterinarske medicine u Beogradu - Sterilizacija/kastracija i postoperativna hospitalizacija pasa i mačaka lutalica, sa trajnim obeležavanjem mikročipom i vakcinacijom protiv besnila;
  4. Hitne mere preregistracije uličnih pasa registrovanih na društva za zaštitu životinja ili članove tih društava, ili na pojedince, neformalne aktiviste uz potvrdu društava za zaštitu životinja sa teritorije grada Beograda;
  5. Hitne mere vidnog obeležavanja, prikladnim ogrlicama sa kopčom bez mogućnosti skidanja, svih pasa koji prolaze ili koji su prošli obradu u skladu sa Strategijom za rešavanje problema pasa lutalica na teritoriji grada Beograda;
  6. Mere kontrole odgovornog vlasništva od strane veterinarske inspekcije, komunalne policije i/ili ovlašćenih veterinara Veterinarske ustanove „Veterina Beograd“;

5. Oformljeni zajednički Kontrolni timovi koje čine veterinari, veterinarski inspektori i komunalni policajci

Zajednički Kontrolni timovi koje čine po dva komunalna policajca i jedan ovlašćeni veterinar počeli su kontrolu poštovanja zakonom i odlukama propisanih obaveza vlasnika pasa. Do juna meseca, kada se očekuje usvajanje nove gradske Odluke o držanju kućnih ljubimaca, ovi timovi će vršiti samo kontrolu uz upozorenja bez kažnjavanja.

Obaveze vlasnika pre svega su da pas treba da bude čipovan i registrovan, da se na javnim mestima šeta na povodcu i da je vlasnik psa obavezan za održavanje higijene i komunalnog reda u odnosu na izvršenje prirodnih potreba psa.

Kontrolni timovi akciju su počeli najpre u Tašmajdanskom parku, a u maju mesecu biće kontrolisani i ostali parkovi u gradu.

6. Završen Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje nabavke dela hrane i veterinarske nege za napuštene životinje smeštene u privatnim prihvatilištima za 2011. godinu

Gradski sekretarijat za komunalno-stambene poslove - Sektor za zoohigijenu kao organ gradske uprave koji sprovodi politiku brige o zdravlju i dobrobiti ljudi kroz brigu, staranje i kontrolu životinjskih populacija na teritoriji Grada Beograda sproveo je početkom maja konkurs za dodelu sredstava za finansiranje nabavke dela hrane i veterinarske nege za napuštene životinje smeštene u privatnim prihvatilištima.

Finansijska pomoć predstavlja jedan od vidova sprovođenja „Strategije za rešavanje problema pasa lutalica na teritoriji grada Beograda“ kako bi se što konkretnije realizovala saradnja Grada Beograda sa udruženjima za zaštitu životinja. Ovo je četvrti konkurs koji se sprovodi, jer su prethodni pokazali dobre rezultate u zbrinjavanju uličnih pasa i mačaka i predstavlja dobar model uspešne saradnje javnog i privatnog sektora (države i NVO).

Grad je izdvojio 14.500.000 dinara. Ovom akcijom koja se sprovodi već nekoliko godina (od 2007.) poboljšava se mogućnost opstanka privatnih azila, koji su u teškom materijalnom stanju u ovim godinama krize. Od prošle godine azili osim u hrani imaju pomoć i u veterinarskoj nezi. Ovim azilima VU „Veterina Beograd“ omogućava i besplatnu sterilizaciju nesterilisanih jedinki, čipovanje, vakcinaciju i revakcinaciju pasa.

7. Izrađen je predlog nove Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Grada Beograda

Imajući u vidu da je dosadašnja Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda iz 1995. godine ("Službeni list grada Beograda", br. 6/95, 6/99) potpuno neusklađena sa aktuelnim zakonodavstvom i evropskim standardima Grad Beograd izradio je predlog nove Odluke o kojoj će se Skupština grada Beograda izjasniti na junskom zasedanju.  Do tada Grad predlog Odluke stavlja na javnu raspravu kako bi stručnoj javnosti i svim zainteresovanim stranama omogućio aktivno učešće u donošenju finalne verzije Odluke.

8. Počela realizacija plana proširenja i izgradnje novih prihvatilišta  (azila) za pse

Broj prihvatilišta za zbrinjavanje svih pasa lutalica na teritoriji Beograda ne odgovara aktuelnoj situaciji, pa će Grad Beograd uprkos činjenici da je za rešavanje ovog pitanja neophodno dosta vremena, novca, ali i angažmana kako nadležnih institucija tako i samih građana, učiniti sve da se situacija sa prihvatilištima popravi.

Stretegija za rešavanje problema nevlasničkih pasa podrazumeva izgradnju niza novih azila na teritoriji Beograda. U ovoj godini pored već postojećeg prihvatilišta Rakovica 1 (kapacitet 210 mesta) izgradiće se još 3 nova azila i to:

opština RAKOVICA - prihvatilište Rakovica 2 - kapacitet 833 pasa

opština PALILULA - Kovilovo 1 - kapacitet 250 pasa

opština ZEMUN - PIK Zemun - kapacitet 1246 pasa i 39 štenaca

Ukupno novi kapaciteti u 2011. godini - 2368 pasa

Broj pasa u azilu rezultat je poštovanja standarda EU